Initializr: Raketový štart nových projektov

11/04/2016 Novinky

HTML5 Boilerplate a Initializr sú skvelými nástrojmi, ktoré umožňujú vývojárom webových stránok rýchlo a jednoducho odštartovať vývoj front-endovej časti projektu. V tomto článku nájdete základné informácie o týchto nástrojoch, ako aj to, aké výhody so sebou prinášajú.

HTML5 Boilerplate

HTML5 Boilerplate je front-end šablóna, ktorá poskytuje svojim používateľom ušetriť čas potrebný na začiatok budovania projektu. Skladá sa zo základných súčastí tvoriacich väčšinu súčasných webov – z HTML šablóny, CSS štýlov, Javascriptových funkcií a komunikácie so serverom.

Používanie HTML5 Boilerplate nie len šetrí čas, ale aj pomáha vytvárať rýchle a spoľahlivé webové stránky a aplikácie kompatibilné so širokou škálou zariadení a internetových prehliadačov. Táto šablóna navyše obsahuje komponent s názvom Modernizr, ktorý umožňuje využívanie HTML5 aj v starších prehliadačoch nepodporujúcich nové elementy, ktoré boli v tejto verzii HTML predstavené.

HTML5 Boilerplate taktiež obsahuje možnosti nastavenia komunikácie so serverom, vďaka ktorým bude Vaša stránka rýchla a výkonná. Okrem toho zahŕňa veľké množstvo ďalších komponent uľahčujúcich prácu front-end vývojárov. Viac informácií o HTML5 Boilerplate nájdete na oficiálnych stránkach projektu.

Initializr

Jednou z mála nevýhod HTML5 Boilerplate je to, že obsahuje množstvo komponent a nastavení, ktoré nie väčšinou nie sú všetky potrené. Tento „problém“ rieši Initializr, ktorý umožňuje v jednoduchom rozhraní vybrať požadované nastavenia a stiahnuť šablónu obsahujúcu presne to, čo je pre vývoj nového projektu potrebné.

V prvom kroku poskytuje Initializr tri základné šablóny:

  • Klasická šablóna založená na HTML5 Boilerplate
  • Responzívna mobile-first šablóna
  • Šablóna založená na Bootstrape

Ďalej si môžete zvoliť nástroj na zobrazovanie HTML5 elementov v starších prehliadačoch (vyššie spomínaný Modernizr alebo HTML5 Shiv), zahrnutú knižnicu jQuery, ako aj ďalšie voliteľné komponenty HTML5 Boilerplate. Medzi tie patria napríklad špeciálne triedy pre Internet Explorer, .htaccess súbor, priama podpora Google Analytics, stránka 404 a mnohé ďalšie.

Takýmto spôsobom si môžete rýchlo a jednoducho zvoliť, čo má Váš HTML5 Boilerplate obsahovať. Následne si svoju prispôsobenú verziu stiahnete a môžete začať pracovať na vývoji Vašej novej aplikácie. Nikdy to nebolo jednoduchšie!


Kategorie blogu

Ďalšie články