Základy SEO optimalizácie

06/03/2016 Novinky

SEO je skratkou pre Search Engine Optimization, čo v preklade znamená optimalizácia pre vyhľadávače. Tento, vo svete internetu veľmi často používaný, termín označuje súbor praktík a techník, ktorých cieľom je zvýšenie návštevnosti webovej stránky prostredníctvom zlepšenia pozícií vo vyhľadávačoch. Stránky s najlepšou optimalizáciou sa po zadaní relevantných kľúčových slov do vyhľadávačov zobrazujú na popredných pozíciách a získavajú najviac návštevníkov a potenciálnych zákazníkov, pretože s lepšou pozíciou sa zvyšuje pravdepodobnosť, že ľudia kliknú práve na ich odkaz.

Princípy, na základe ktorých SEO funguje, sa neustále menia. Vyhľadávače pracujú na základe zložitých algoritmov, ktoré zohľadňujú stovky rôznych faktorov. Jednotlivé faktory a ich váhy nie sú nikomu (azda na pár vyvolencov, ktorí algoritmy priamo tvoria) známe. Na rôznych konferenciách sú však zverejňované rôzne informácie o tom, kam by sa mal svet vyhľadávačov posúvať. Vďaka týmto informáciám a skúsenostiam mnohých expertov na SEO dnes už vieme, na čo by sa mali majitelia webových stránok mali zamerať, ak chcú zlepšiť svoju stránku z pohľadu SEO. Všetky SEO faktory a techniky je možné rozdeliť do dvoch skupín, a to na On-Page a Off-Page faktory.

Základom je kvalitný obsah

Ako už ich názov napovedá, On-Page faktory sú tie, ktoré priamo súvisia s tým, ako je Vaša stránka nakódovaná a aký má obsah. Práve kvalitný obsah, ktorý poskytuje návštevníkom stránky podstatné informácie, je základom každej správnej optimalizácie pre vyhľadávače. Google robí všetko pre to, aby ľudia našli to, čo hľadajú. Samozrejmosťou je aj to, že obsah Vašich stránok musí byť unikátny. V opačnom prípade môžete čeliť penalizácií zo strany vyhľadávačov, čo Vám získanie popredných pozícií vo veľkej miere znemožní.

Dôležité je aj formátovanie textu, jeho rozčlenenie na odstavce, použitie nadpisov a ďalšie faktory, vďaka ktorým sa užívatelia dokážu lepšie zorientovať a rýchlejšie nájsť podstatné informácie.

Všetky On-Page faktory vymenovať nevieme, no v zozname nižšie nájdete zopár z nich, ktoré považujeme za najdôležitejšie:

  • Kvalitný a unikátny obsah utriedený do prehľadných odstavcov s použitím vhodných nadpisov.
  • Správne použitie rôznych meta parametrov, ako title či description, ktoré ovplyvnia to, ako je Vaša stránka zobrazená vo výsledkoch vyhľadávania.
  • Rýchlosť načítania stránky.
  • URL adresy obsahujúce kľúčové slová.
  • Optimalizované obrázky s názvami, popismi a alternatívnym textom.
  • Responzivita stránky, respektíve jej prispôsobenie pre mobilné zariadenia.
  • A mnohé iné...

Spätné odkazy a sociálne siete

Off-Page faktory popisujú interakciu Vašej stránky s ostatnými súčasťami internetu, čo v skratke zahŕňa najmä spätné odkazy a sociálne siete. Ak ostatné stránky odkazujú na tú Vašu, vyhľadávače vedia, že Váš obsah je kvalitný, čo Vás môže posunúť na lepšie pozície. Dnes je už však, okrem množstva spätných odkazov, dôležitá najmä ich kvalita a relevantnosť. Umelo vytvorené odkazy sú vyhľadávačmi odhaľované a môžu spôsobiť penalizáciu webovej stránky.

Podobným faktorom, ktorého dôležitosť každým dňom rastie, sú sociálne siete. Ľudia sa na sociálnych sieťach zdieľajú to, čo sa im páči, čo im pomohlo, čo považujú za kvalitné. Je teda samozrejme, že ak zdieľajú a like-ujú Vašu stránku, vyhľadávače to považujú za jednoznačnú známku kvality a vy sa opäť dostávate na lepšie pozície.  Nezabudnite na sociálne siete a určite ich zohľadnite pri marketingu Vašej stránky.


Kategorie blogu

Ďalšie články